Week9


สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
9
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
สายใย สานสัมพันธ์
ขั้นเตรียม : - ครูและนักเรียนกล่าวทักทาย
- Brain gym 2 นาที ท่าขนมจีบ,ถาด  ท่าสุนัขจิ้งจอก งูใหญ่
ขั้นกิจกรรม : ครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับระหว่างทางเดินมาครูเดินชนใยแมงมุม  ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด ถ้าพี่ๆป.4 เป็นพี่แมงมุม รู้สึกอย่างไร?  ครูนำตะกร้าที่ใส่ไม้และไหมพรมมาให้นักเรียนดู  
กระตุ้นคำถาม เห็นอะไร? /รู้สึกอย่างไร ?
- สิ่งของเหล่านี้คล้ายกับสิ่งไหน  ?
ทำอะไรได้บ้าง ทำอะไรไม่ได้บ้าง?
- นักเรียนหยิบไม้จิ้มฟันและไหมพรมคนละ 1 อัน
- ครูให้นักเรียนช่วยสร้างบ้านให้พี่แมงมุมใหม่นักเรียนแต่ละคนสร้างบ้านให้พี่แมงมุม คุณครูชื่นชมทุกความตั้งใจดีจากพี่ๆทุกคน ในระหว่างที่ทำครูให้พี่ๆใคร่ครวญพี่ๆป.4 รู้พสึกอย่างไร
- ครูให้พี่ๆนำเสนอชิ้นงานของตนเองและเล่าถ่ายทอดเรื่องราว
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน, ขอบคุณทุกจิตนาการ

- ไม้จิ้มฟัน
- ไหมพรม
อังคาร
ใครครวญ ทบทวน เชื่อมโยง และเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิ่งในธรรมชาติ
ฉันคือธรรมชาติ
ขั้นเตรียม:  กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งูใหญ่ กำแบ เคาะร่างกาย)
ขั้นกิจกรรม
- ครูให้นักเรียนดูภาพ และถามนักเรียน เช่น เห็นอะไร รู้สึกอย่างไร และคิดว่าภาพนี้สัมพันธ์กับตัวเราอย่างไร
- ครูแจกป้ายชื่อ และให้นักเรียนตั้งชื่อตัวเองใหม่ โดยตั้งตามสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ นก ช้าง ปลา เสื้อ สิง โต ยุง ผีเสือ รา เห็น ฯลฯ
- ครูถามนักเรียนแต่ละคนว่า เลือกจะเป็นอะไร เพราะอะไรถึงอยากจะเป็นสิ่งนั้น และคิดว่าตนเองเชื่อมโยงหรือสัมพันธ์กับเพื่อนคนใดในห้องบ้าง เพราะอะไร จากนั้นให้ส่งม่วนเชือกไปให้เพื่อน แล้วให้นำกระดาษกาวแปะติดปลายเชือกไว้กับพื้นทั้งสองด้าน เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กัน
- ดำเนินกิจกรรมไปเรื่อยๆครบทุกคน
- ครูตั้งคำถามว่า ถ้าบางอย่างหายไปจะเกิดอะไรขึ้น เช่น หากในกิจกรรมนั้นมีนักเรียนที่ตั้งชื่อว่าตนเองคือ ต้นไม้ ครูก็จะถามว่า ถ้าตนไม้หายไป ใครจะได้รับผลกระทบบ้าง
ขั้นจบ:
 - ครูนักเรียนเก็บเชือกโดยเริ่มจากคนที่อยู่ปลายสุด ลุกขึ้นและม้วนเชือกไปจนถึงเพื่อนที่มีเชือกเชื่อมโยงกับตนเอง จากนั้นก็ไหว้และกล่าวขอบคุณและให้กำลังใจเพื่อที่อยู่ตรงนั้นและได้เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
- ภาพป่าในธรรมชาติ
- ป้ายชื่อ , ปากกาเขียนชื่อ
- เชือก
พุธ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่า
ดนตรีดลใจ
ขั้นเตรียม: กำหนดลมหายใจ เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่บทเพลง
ขั้นกิจกรรม: ครูมีบทเพลงมาให้นักเรียนช่วยกันร้อง หลังจากที่ร้องเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไร ได้เรียนรู้อะไร  และนำมาปรับใช้กับตัวเองอย่างไร
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
เพลง
พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:  กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม: ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป.4  ทุกคนโดยให้พี่ป.4  โดยการยืนตัวตรงและเริ่มทำโยคะ เริ่มจากท่ายืน (ท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าภูเขา  ท่าต้นไม้ ท่าเก้าอี้  )
- ท่านั่ง (ท่าผีเสื้อ  ท่าเต่า ท่าหงส์ ) ท่านอน
- ท่านอน(ท่าจระเข้  ท่างูใหญ่ ท่าคันธนู  ท่าตั๊กแตน  ท่าปลาดาว)
ในระหว่างนอนเป็นพี่ปลาดาว พี่ปลาดาวจะนอนเหยียดแขน เหยียดขาเป็นพี่ปลาดาวที่น่ารัก เป็นพี่ปลาดาวที่ยอดเยี่ยม พี่ปลาดาวป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกยาวๆสัก 2 3 ลมหายใจ( พี่ปลาดาวป.4 ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที)  ครูขอบคุณคนที่น่ารัก คนที่รู้เวลา ครูนับ1-3 ให้พี่ปลาดาวป.4 ลุกขึ้นนั่งเป็นพี่ป.4 ที่ยอดเยี่ยม เป็นพี่ป.4 ที่รู้เวลา เป็นพี่ป.4 ที่น่ารัก ครูนับ พี่ๆบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม นับ 2 เราเป็นคนที่รู้เวลา นับ 3 เราบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆก็รักพี่ๆและเราก็รักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆเช่นกัน
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
บทเพลง
ศุกร์
- สมาธิจดจ่อ
- เห็นคุณค่า และเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับทุกสรรพสิ่ง
วรรณกรรมเรื่องอาร์เธอร์แช่มที่โล่
ขั้นเตรียม:
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูขอสมาธิ 2-3 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเรื่องวรรณกรรมเรื่องอาร์เธอร์แชมทีโล่ให้นักเรียนฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับตะกูลวิปเปอร์เป็นตระกูลที่มีเรื่องมหัศจรรย์และเป็นสถิติโลกซึ่งอาร์เธอร์เกิดมาไม่มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดมาไม่มีสิ่งผิดปกติเขาจึงพยายามทำสถิติให้ได้เหมือนกับพี่ๆของเขา  หลังจากเล่าจบครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด ถ้านักเรียนเป็นอาร์เธอร์จะรู้สึกอย่างไร/ทำอย่างไร?
- ครูและพี่ๆป.4 พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนกัน
- ครูแจกกระดาให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น พี่ที่ได้กระดาษแล้วจะเขียนส่งกำลังใจให้อาร์เธอร์
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงานของตนเอง
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
วรรณกรรมเรื่องอาร์เธอร์แช่มทีโล่
กระดาษ
ดินสอวันจันทร์
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ: ครูกล่าวขอบคุณชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียนทกคน ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น