Week8

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
8
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
แปลงร่างรูปสัตว์ต่างๆ
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนกล่าวทักทาย
Brain gym 2 นาที
ขั้นกิจกรรม : ครูจะมีตะกล้าสิ่งของให้นักเรียนหยิบคนละ 1 อย่าง
-สิ่งที่หยิบมามีความสัมพันธ์อย่างไร/มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร
- ครูให้นักเรียนวาดภาพ/เขียนถ่ายทอดเรื่องราว
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน, ขอบคุณทุกจิตนาการ

ภาพสัตว์ต่างๆ
ตะกร้า
กระดาษ
อังคาร
ใครครวญ ทบทวน เชื่อมโยง เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ไขปริศนาหาคำตอบ
ขั้นเตรียม:  กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งูใหญ่ กำแบ เคาะร่างกาย)
ขั้นกิจกรรม
- ครูอธิบายข้อตกลงในการทำกิจกรรมไขปริศนาหาคำตอบ
- ครูเตรียมสลากรายชื่อและสลากคำถามวางไว้ตรงกลางวงกลม แล้วขออาสานักเรียนสุมจำคำถามและอ่านคำถามให้ครูและเพื่อนฟัง หลังจากนั้นจึงสุ่มจับรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ในการไขปริศนาตอบคำถาม (หากตอบไม่ได้จริงๆนักเรียนสามารถขอให้เพื่อนมาชวยตอบคำถามได้ 1 คน
- เมื่อตอบคำถามเสร็จแล้ว ผู้ที่ตอบถามจะได้สิทธิ์ในการจับสลากเลือกคำถามและอ่านคำถามให้ครูและเพื่อนฟัง รวมทั้งได้สิทธิ์ในการจำสลากเลือกผู้ที่จะตอบคำถามในข้อต่อไป
- ทำกิจกรรมต่อเนื่องไปจนครบทุกคนและครู
ขั้นจบ:
 - ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมไขปริศนาหาคำตอบ และขอบคุณทุกๆคำตอบจากนักเรียนทุกคน
- สลากคำถามที่สร้างสรรค์จำนวน 30 คำถาม เช่น ถ้าคนได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรี คุณจะพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนต่างๆอย่างไร , ถ้าคุณป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย และสามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียง 1 เดือนเท่านั้น คุณคิดว่าจะทำอะไรบ้าง และเพราะเหตุใดจึงเลือกทำสิ่งนั้น , ถ้าคุณมีเงิน 1 ล้านคุณจะบริหารจัดการอย่างไร ให้เงินนั้นประโยชน์ที่สุด
- สลากรายชื่อนักเรียน
พุธ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
จินตนาการพราวแสงรุ้ง
ขั้นเตรียม : Brain gym 2 นาที
ขั้นกิจกรรม : ครูมีเรื่องเล่าเรื่องเด็กหญิงพราวแสงรุ้งห้พี่ๆฟังมีเด็กชายคนหนึ่งไปเกาะที่ประตูรั้วบ้านของคุณยายคนหนึ่งเพื่อที่จะไปแอบดูลูกสุนัขแต่แล้วเขาก็ได้รู้ว่าคุฯยายมีหลานสาวคนหนึ่งซึ่งตาบอดเขาเลยพยายามช่วยเหลือเด็กหญิงคนนั้นให้ได้เรียนรู้เหมือนกันกับเขา
- ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 นักเรียนให้พี่ๆเขียนส่งกำลังใจให้เด็กชายคนนั้นและเด็กหญิงโดยการวาดภาพ
-นักเรียนแต่ละคนนำเสนอผลงานตัวเอง
-ครูให้นักเรียนจินตนาการว่าเด็กเด็กชายคนนั้นนักเรียนจะทำอย่างไร ถ้าเป็นเด็กหญิงคนนั้นจะทำอย่างไร
- นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นของตนเอง
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน, ขอบคุณทุกจิตนาการ
กระดาษ

พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:  กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม: ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป.4  ทุกคนโดยให้พี่ป.4  โดยการยืนตัวตรงและเริ่มทำโยคะ เริ่มจากท่ายืน (ท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าภูเขา  ท่าต้นไม้ ท่าเก้าอี้  )
- ท่านั่ง (ท่าผีเสื้อ  ท่าเต่า ท่าหงส์ ) ท่านอน
- ท่านอน(ท่าจระเข้  ท่างูใหญ่ ท่าคันธนู  ท่าตั๊กแตน  ท่าปลาดาว)
ในระหว่างนอนเป็นพี่ปลาดาว พี่ปลาดาวจะนอนเหยียดแขน เหยียดขาเป็นพี่ปลาดาวที่น่ารัก เป็นพี่ปลาดาวที่ยอดเยี่ยม พี่ปลาดาวป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกยาวๆสัก 2 3 ลมหายใจ( พี่ปลาดาวป.4 ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที)  ครูขอบคุณคนที่น่ารัก คนที่รู้เวลา ครูนับ1-3 ให้พี่ปลาดาวป.4 ลุกขึ้นนั่งเป็นพี่ป.4 ที่ยอดเยี่ยม เป็นพี่ป.4 ที่รู้เวลา เป็นพี่ป.4 ที่น่ารัก ครูนับ พี่ๆบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม นับ 2 เราเป็นคนที่รู้เวลา นับ 3 เราบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆก็รักพี่ๆและเราก็รักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆเช่นกัน
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
บทเพลง
ศุกร์
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
- เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง
- จิตใหญ่
ส่งน้ำขอบคุณ ขอโทษ
ขั้นเตรียม :
-  ครูและนักเรียนกล่าวทักทายสวัสดีกัน
- Brain gym  ท่ากอหญ้า ท่ากระต่าย ท่าขนมจีบ ท่าปลา
ขั้นกิจกรรม :
-   ครูเล่าเรื่องเด็กชายในประเทศไนจีเรียให้นักเรียนฟัง
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไร  เกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร
-   ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนกัน
- ครูมีแก้วน้ำให้นักเรียนช่วยอธิฐานส่งกำลังใจ ขอบคุณ ขอโทษ
- นักเรียนแต่ละคนส่งแก้วน้ำให้เพื่อนและไหว้เพื่อนด้วยความน้อบน้อม
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
แก้วน้ำ


วันจันทร์
ขั้นเตรียม: ครูขอสมาธินักเรียน 2 นาที กำหนดลมหายใจเข้า กำหนอลมหายใจออก  2-3 ลมหายใจ

ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น