Week4

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
4
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
สัมผัส ถั่ว / ใบไม้ /หิน
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนกล่าวทักทาย
Brain gym 2 นาที แตะสลับร่างกาย
ขั้นกิจกรรม : ครูนำกล่องนำที่ใส่เมล็ดถั่ว /ใบไม้/หิน
- นักเรียนสัมผัสสิ่งของที่อยู่ในกล่องครูตั้งคำถามกระตุ้น รู้สึกอย่างไร?
- นักเรียนคิดว่าสิ่งของอยู่ในกล่องคืออะไร
- ครูให้นักเรียนแต่ละคนถ่ายทอดเรื่องราว
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน, ขอบคุณทุกจิตนาการ

เมล็ดถั่ว /ใบไม้/หิน
อังคาร
ฝึกการคิดจินตนาการ สร้างสรรค์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของชุดคำศัพท์
นิทานสระ อะ
ขั้นเตรียม:
กลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ ใคร่ครวญ
กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า ( ไขว้สลับ แตะสลับ นวด )
ขั้นกิจกรรม
- ครูนำบัตรคำทั้ง 20 คำมาเรียนไว้ และตั้งคำถามต่อนักเรียน เช่น เห็นอะไร นักเรียนคิดว่าชุดคำศัพท์นี้เกี่ยวข้องกับอะไร และคำไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับตัวเราและเกี่ยวข้องอย่างไร
- ครูเชิญชวนนักเรียนแต่งนิทานจากจินตนาการ โดยเลือกคำศัพท์จากชุดคำศัพท์สระ อะ มา 15 คำ
- ครูสุ่มนักเรียนเล่านิทานสระ อะ ที่ตนเองแต่ง นำเสนอต่อครูและเพื่อน
ขั้นจบ:
แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
ครูกล่าวขอบคุณกันและกัน, ขอบคุณทุกจิตนาการ
บัตรคำตัวอย่างที่มีสระ อะ จำนวน 20 คำ
พุธ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่า
คณิตศิลป์รูปทรงเลขาคณิต
ขั้นเตรียม: ครูให้นักเรียนกำหนดลมหายใจ  2 นาที
ขั้นกิจกรรม: ครูนำแผ่นรูปทรงเลขาคณิตมาให้นักเรียนดู ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
-  นักเรียนรู้สึกอย่างไร ได้เรียนรู้อะไร  ?
- รูปทรงเลขาคณิตเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเราอย่างไร?
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น พี่ที่ได้กระดาษจะรับไหว้เพื่อนด้วยความน้อบน้อมหลังจากที่ทุกคนได้กระดารูปทรงเลขาคณิตหมดแล้ว ครูให้โจทย์พี่ป.4 ให้ระบายสีรูปทรงเลขาคณิตให้มีมิติ
- หลังจากที่ระบายเสร็จครูให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงานของตนเอง
ขั้นจบ: ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
กระดาษรูปทรงเลขาคณิต
พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:
-  กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม:
- ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป.4  ทุกคนโดยให้พี่ป.4  โดยการยืนตัวตรงและเริ่มทำโยคะ เริ่มจากท่ายืน (ท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าภูเขา  ท่าต้นไม้ ท่าเก้าอี้  )
- ท่านั่ง (ท่าผีเสื้อ  ท่าเต่า ท่าหงส์ ) ท่านอน
- ท่านอน(ท่าจระเข้  ท่างูใหญ่ ท่าคันธนู  ท่าตั๊กแตน  ท่าปลาดาว)
ในระหว่างนอนเป็นพี่ปลาดาว พี่ปลาดาวจะนอนเหยียดแขน เหยียดขาเป็นพี่ปลาดาวที่น่ารัก เป็นพี่ปลาดาวที่ยอดเยี่ยม พี่ปลาดาวป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกยาวๆสัก 2 3 ลมหายใจ( พี่ปลาดาวป.4 ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที)  ครูขอบคุณคนที่น่ารัก คนที่รู้เวลา ครูนับ1-3 ให้พี่ปลาดาวป.4 ลุกขึ้นนั่งเป็นพี่ป.4 ที่ยอดเยี่ยม เป็นพี่ป.4 ที่รู้เวลา เป็นพี่ป.4 ที่น่ารัก ครูนับ พี่ๆบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม นับ 2 เราเป็นคนที่รู้เวลา นับ 3 เราบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆก็รักพี่ๆและเราก็รักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆเช่นกัน
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower  ชื่นชมและให้กำลังใจ
บทเพลง
ศุกร์
-จินตนาการและสร้างสรรค์
-ใคร่ครวญความเชื่อมโยงต่อสิ่งที่ทำกับตนเอง
-มีสติจดจ่อต่อสิ่งที่ทำ
เส้นความรู้สึก
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ครูและนักเรียนกล่าวสวัสดีทักทายกัน
- ครูนำนักเรียนทำกิจกรรม Brain Gym  3 ท่า ท่าขนมจีบตัวแอล  ท่าก้อนหิน กอหญ้า ตะปู กรรไกรหลับตาสมาธิ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูให้นักเรียนหลับตาให้นักเรียนจินตนาการตามเรื่องเล่าเกี่ยวกับเส้นต่างๆ
-ครูให้นักเรียนดูภาพลายเส้นที่วาดเพียงครึ่งเดียว
-ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่สังเกตเห็น
-ครูแจกภาพให้นักเรียนแต่ละคน
-นักเรียนวาดภาพต่อเติมให้สมบูรณ์ตามจินตนาการ
-นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อภาพที่เกิดขึ้นและความรู้สึกเกี่ยวกับเส้น
ขั้นจบ : ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจและทุกเรื่องราวที่ทุกคนได้ถ่ายทอด
เส้นความรู้สึก


วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ
 ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบวันพฤหัสบดี กิจกรรมละครศานติ

วันศุกร์ กิจกรรมเดินทางไกล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น