Week10

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์

10
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
สะพานบล๊อกไม้
ขั้นเตรียม:- ครูและนักเรียนสวัสดีทักทายกัน
-Brain Gym  2 ท่า
ขั้นกิจกรรม: - ครูมีเรื่องเล่าสะพานแห่งรักมาเล่าให้นักเรียนได้ฟัง หลังจากที่ฟังจบครูนำบล็อกไม้มาให้นักเรียนดูครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร  บล๊อกไม้สามารถนำมาทำอะไรได้บ้างและไม่สามารถทำอะไรได้”
- จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละคนต่อบล๊อกเป็นสะพานหลังจากที่ต่อเสร็จนักเรียนแต่ละคนร่วมกันตั้งชื่อสะพาน
ขั้นจบ: ครูชื่นชมทุกความตั้งใจ  ขอบคุณซึ่งกันและกัน
บล๊อกไม้
อังคาร
ใครครวญ เชื่อมโยง และเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
อักษรเชื่อมโยง
ขั้นเตรียม:  ครูขอสมาธิ 2-3 นาที
ขั้นกิจกรรม
-ครูนำอักษรภาษาอังกฤษมาให้นักเรียนดู ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไร อัการภาษาอังกฤษเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเราอย่างไร ?
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น 
- นักเรียนเขียนเล่าเรื่องเชื่อมโยงเกี่ยวอับอักษรที่ได้
-ครูขออาสานักเรียนที่จะนำเสนอความคิดของตัวเองให้ผู้อื่นได้รับฟัง
ขั้นจบครูขอบคุณนักเรียนทุกคนชื่นชมทุกความตั้งใจ

กระดาษครึ่ง A4
พุธ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
พวงกุญแจ
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนกล่าวทักทาย
Brain gym 2 นาที  ท่ากอหญ้า ท่าก้อนหิน
ขั้นกิจกรรม: ครูนำหลอดนำหลอดมาให้นักเรียนดู
 - เห็นอะไร / ทำอะไรได้บ้าง
- ครูแจกกระดาษ ,กาว ,หลอด
- นักเรียนออกแบบพวกกุญแจของตัวเอง
-นักเรียนแต่ละคนนำเสนอผลงานของตนเอง
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- พวงกุญแจ
- หลอด
- กาว
พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:  กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม: ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป.4  ทุกคนโดยให้พี่ป.4  โดยการยืนตัวตรงและเริ่มทำโยคะ เริ่มจากท่ายืน (ท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าภูเขา  ท่าต้นไม้ ท่าเก้าอี้  )
- ท่านั่ง (ท่าผีเสื้อ  ท่าเต่า ท่าหงส์ ) ท่านอน
- ท่านอน(ท่าจระเข้  ท่างูใหญ่ ท่าคันธนู  ท่าตั๊กแตน  ท่าปลาดาว)
ในระหว่างนอนเป็นพี่ปลาดาว พี่ปลาดาวจะนอนเหยียดแขน เหยียดขาเป็นพี่ปลาดาวที่น่ารัก เป็นพี่ปลาดาวที่ยอดเยี่ยม พี่ปลาดาวป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกยาวๆสัก 2 3 ลมหายใจ( พี่ปลาดาวป.4 ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที)  ครูขอบคุณคนที่น่ารัก คนที่รู้เวลา ครูนับ1-3 ให้พี่ปลาดาวป.4 ลุกขึ้นนั่งเป็นพี่ป.4 ที่ยอดเยี่ยม เป็นพี่ป.4 ที่รู้เวลา เป็นพี่ป.4 ที่น่ารัก ครูนับ พี่ๆบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม นับ 2 เราเป็นคนที่รู้เวลา นับ 3 เราบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆก็รักพี่ๆและเราก็รักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆเช่นกัน
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
บทเพลง
ศุกร์
-เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งของ
-มีสติจดจ่อในสิ่งที่ทำ
-กลับมารู้ตัว
ฉันสัมพันธ์กับใคร
ขั้นเตรียม : หลับตาสมาธิ ใคร่ครวญอยู่กับตัวเอง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูให้นักเรียน Web เชื่อมโยงของครู(เตรียมมา)ที่สัมพันธ์กับตนเอง
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่สังเกตเห็น
- ครูแจกกระดาษขนาดครึ่งกระดาษ A4 ให้นักเรียนแต่ละคน
- นักเรียนออกแบบ Web เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งอื่น
- นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ : ครูกล่าว Empower และขอบคุณซึ่งกันและกัน
Web เชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆ


วันอังคาร
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น