Week3

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
3
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ดอกสุพรรณนิกา
ขั้นเตรียม : Brain gym 2 นาที
ขั้นกิจกรรม : ครูนำดอกสุพรรณนิการให้นักเรียนดู ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
-สังเกตเห็นอะไรทำอะไรได้บ้าง?
เห็นดอกสุพรรณนิการแล้วคิดถึงอะไร?
นักเรียนคิดว่าดอกสุพรรณนิกาเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเราอย่างไร?
ครูแจกกระดาให้นักเรียนแต่ละคนวาดภาพและเขียนบอกถึงความรู้สึกและความเชื่อมโยงต่อตนเอง
นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงานของตนเอง
 ขั้นจบ : ครูกล่าวคำขอบคุณกันและกันและชื่นชมทุกความตั้งใจจากพี่ๆทุกคน
ดอกสุพรรณนิกา
อังคาร
ความเชื่อมโยงกันของสรรพสิ่งรอบตัว และฝึกจิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
แปลงร่างเม็ดมะขาม
ขั้นเตรียม:
 ครูนำนักเรียนทำท่า  Brain Gym 3 ท่า ( ไขว้สลับ แตะสลับ นวด )
ขั้นกิจกรรม:  
ครูนำเม็ดมะขามมาให้นักเรียนดู  ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
นักเรียนเห็นอะไร  เคยเห็นสิ่งนี้ที่ไหน  มีลักษณะคล้ายๆกับสิ่งไหน?
-  เห็นเม็ดมะขามแล้วรู้สึกอย่างไร ?
เม็ดมะขามเชื่อมโยงกับตนเองอย่างไร?
ครูให้นักเรียนแปลงร่างตามเม็ดมะขามตามจิตนาการ ครูให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงานของตนเอง
ครูให้นักเรียนนับเม็ดมะขามรวมกันแล้วหารด้วยจำนวนพี่ป.4
ขั้นจบ:
ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
- ครูชื่นชมทุกๆจินตนาการของพี่ๆทุกคน
เม็ดมะขาม
พุธ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
บทเพลงให้กำลังใจ
ขั้นเตรียม : ครูขอสมาธิ นาทีจากพี่ๆทุกคน
ขั้นกิจกรรม : ครูเปิดเพลงกำลังใจให้นักเรียนฟัง  
ครูใช้คำถามกระตุ้น  เห็นอะไร? , รู้สึกอย่างไร?
ครูให้นักเรียนเลือกคำที่มีความหมายต่อนักเรียนมา  1 คำ
ครูให้นักเรียนเขียนหรือวาดภาพเชื่อมโยงคำที่มีความหมายต่อตนเองอย่างไร
ครูให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงานของตนเอง
 ขั้นจบ : ครูกล่าวคำชื่นชมทุกความตั้งใจของพี่ๆทุกคน 
เพลงกำลังใจ
พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:
 กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม:
ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป.4  ทุกคนโดยให้พี่ป.4  โดยการยืนตัวตรงและเริ่มทำโยคะ เริ่มจากท่ายืน (ท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าภูเขา  ท่าต้นไม้ ท่าเก้าอี้  )
ท่านั่ง (ท่าผีเสื้อ  ท่าเต่า ท่าหงส์ ) ท่านอน
ท่านอน(ท่าจระเข้  ท่างูใหญ่ ท่าคันธนู  ท่าตั๊กแตน  ท่าปลาดาว)
ในระหว่างนอนเป็นพี่ปลาดาว พี่ปลาดาวจะนอนเหยียดแขน เหยียดขาเป็นพี่ปลาดาวที่น่ารัก เป็นพี่ปลาดาวที่ยอดเยี่ยม พี่ปลาดาวป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกยาวๆสัก 2 3 ลมหายใจ( พี่ปลาดาวป.4 ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง นาที)  ครูขอบคุณคนที่น่ารัก คนที่รู้เวลา ครูนับ1-3 ให้พี่ปลาดาวป.4 ลุกขึ้นนั่งเป็นพี่ป.4 ที่ยอดเยี่ยม เป็นพี่ป.4 ที่รู้เวลา เป็นพี่ป.4 ที่น่ารัก ครูนับ 1  พี่ๆบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม นับ เราเป็นคนที่รู้เวลา นับ เราบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆก็รักพี่ๆและเราก็รักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆเช่นกัน
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower  ชื่นชมและให้กำลังใจ
บทเพลง
ศุกร์
-มีสติจดจ่ออยู่กับตัวเอง
-คิดเชื่อมโยงตนเองกับผู้อื่น
-ใคร่ครวญตนเอง
นิ้วมือแห่งความทรงจำ
ขั้นเตรียม : Brain gym 2 ท่า(ท่าขนมจับ,ตัวแอล  ท่ากอหญ้า,ก้อนหิน)
ขั้นกิจกรรม :
ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนิ้วมือให้นักเรียนฟัง หลังจากที่เล่าจบครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ ?
นักเรียนคิดว่านิ้วมือของเราสร้างสิ่งดีงามให้ใครบ้าง เพราะเหตุใด?
- ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 ให้นักเรียนแต่ละคน
-นักเรียนวาดรูปมือฝ่ามือของตัวเองลงในกระดาษ
-นักเรียนเขียนความประทับใจหรือความทรงจำดีๆของบุคคลต่างๆที่นึกถึง(นิ้วต่อ คน)
-นักเรียนนำเสนอบุคคลและความประทับใจ
ขั้นจบ : ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-กระดาษครึ่ง A4
- มือของเราวันจันทร์
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม ขั้นจบ

วันอังคาร
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจของนักเรียนทุกคน

วันพุธกิจกรรมทำความสะอาดรอบอาคารเรียน

วันพฤหัสบดี
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม

 ขั้นจบ


วันศุกร์ - ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น