Week2

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
2
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
เข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัว  ครุ่นคิดกับการดำเนินชีวิต เพื่อเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้น
กระสอบข้าว
ขั้นเตรียม 
-   นักเรียนและคุณครูนั่งรวมกันเป็นวงกลม
-  คุณครูขอให้นักเรียนนั่งทำสมาธิคนละ  2 นาที โดยดูลมหายใจของตนเอง
ขั้นกิจกรรม
คุณครูให้พี่ๆดู กระสอบข้าว และใช้คำถามกระตุ้นการคิด
พี่ๆ เห็นกระสอบข้าวแล้วคิดถึงอะไรคะ ?
- กระสอบข้าวเชื่อมโยงกับตัวเราอย่างไร?
คุณครูแจกกระดาษครึ่ง A4 ให้พี่ๆเขียนบอกเล่าเรื่องราวผ่านการวาดเชื่อมโยงกระสอบข้าวสู่ตัวเราและนำเสนอชิ้นงานของตนเอง
ขั้นจบ
คุณครูก็จะกล่าวขอบคุณทุกความคิดและความรู้สึกของนักเรียน และนักเรียนก็กล่าวขอบคุณซึ่งกันและกัน
กระสอบข้าว
กระดาษ
อังคาร
เชื่อมโยง สร้างสรรค์ ใคร่ครวญ รู้จักตนเอง
ต่อเติมตัวเลข
ขั้นเตรียม 
-   นักเรียนและคุณครูนั่งรวมกันเป็นวงกลม
-  คุณครูขอให้นักเรียนนั่งทำสมาธิคนละ  2 นาที โดยดูลมหายใจของตนเอง
ขั้นกิจกรรม:                                               
- ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขที่ตนเองมีความรู้สึกชอบและมีประสบการณ์เกี่ยวตัวเลขนั้นๆ
ครูแจกกระดาษขนาด ครึ่ง A4 และให้นักเรียนใคร่ครวญถึงตัวเลขที่ตนเองรู้สึกชื่นชอบหรือมีความเชื่อมโยงกับตัวเองมากที่สุด และเขียนตัวเลขนั้นลงในกระดาษพร้อมทั้งตกแต่งให้มีความสัมพันธ์กับเรื่องราวที่ตนเองอยากอธิบาย
- ให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอแลกเปลี่ยนต่อครูและเพื่อน
ขั้นจบ:
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรมตัวเลขกับชีวิต และขอบคุณทุกเรื่องเล่าจากนักเรียน
กระดาษขนาดครึ่ง A4 ตามจำนวนนักเรียน
- เรื่องเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับตัวเลขของคุณครู

พุธ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่า
ชื่อ l ลายเส้น
ขั้นเตรียม: ครูขอสมาธิจากนักเรียน นาที
ขั้นกิจกรรม:
ครูนำภาพลายเส้นมาให้นักเรียนดู ดู ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไร/ได้เรียนรู้อะไร  รู้สึกยังไง
นักเรียนแต่ละคนร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับลายเส้นต่างๆ
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนชื่อของตัวเองและออกแบบลวดลายของตัวเอง
นักเรียนแต่ละคนนำเสนอผลงาน
ขั้นจบ
คุณครูก็จะกล่าวขอบคุณทุกความคิดและความรู้สึกของนักเรียน และนักเรียนก็กล่าวขอบคุณซึ่งกันและกัน

กระดาษ
พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:
 กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม:
ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป.4  ทุกคนโดยให้พี่ป.4  โดยการยืนตัวตรงและเริ่มทำโยคะ เริ่มจากท่ายืน (ท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าภูเขา  ท่าต้นไม้ ท่าเก้าอี้  )
ท่านั่ง (ท่าผีเสื้อ  ท่าเต่า ท่าหงส์ ) ท่านอน
ท่านอน(ท่าจระเข้  ท่างูใหญ่ ท่าคันธนู  ท่าตั๊กแตน  ท่าปลาดาว)
ในระหว่างนอนเป็นพี่ปลาดาว พี่ปลาดาวจะนอนเหยียดแขน เหยียดขาเป็นพี่ปลาดาวที่น่ารัก เป็นพี่ปลาดาวที่ยอดเยี่ยม พี่ปลาดาวป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกยาวๆสัก 2 3 ลมหายใจ( พี่ปลาดาวป.4 ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง นาที)  ครูขอบคุณคนที่น่ารัก คนที่รู้เวลา ครูนับ1-3 ให้พี่ปลาดาวป.4 ลุกขึ้นนั่งเป็นพี่ป.4 ที่ยอดเยี่ยม เป็นพี่ป.4 ที่รู้เวลา เป็นพี่ป.4 ที่น่ารัก ครูนับ 1  พี่ๆบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม นับ เราเป็นคนที่รู้เวลา นับ เราบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆก็รักพี่ๆและเราก็รักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆเช่นกัน
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower  ชื่นชมและให้กำลังใจ
บทเพลง
ศุกร์
- มีสติและใคร่ครวญด้านต่างๆของตนเอง
- มีสมาธิต่อสิ่งที่กำลังทำ
เรื่องเล่าจากหนังสือเด็กน้อยโตเข้าหาแสง ตอน เล็กกับใหญ่
ขั้นเตรียม :
ครูขอสมาธิจากนักเรียนคนละ นาที
ขั้นกิจกรรม :
-ครูเล่าเรื่องจากหนังเด็กน้อยโตเข้าหาแสงตอนเล็กกับใหญ่ให้พี่ๆฟัง เป็นเรื่องราวเกี่ยวในสถานพินิจที่อยู่มาวันหนึ่งเล็กต้องต้องโทษคดีฆ่าคนตายซึ่งคนที่ฆ่าก็คอพ่อของใหญ่ ใหญ่ก็ถูกส่งเข้ามาในถานพินิจที่เดียวกันทำให้เกิดความอาฆาตกันและในตอนสุดท้ายใหญ่ก็ยอมให้อภัยเล็ก
- ครูให้แจกกระดาษให้นักเรียนเขียนส่งกำลังใจให้เล็กกับให้
- นักเรียนนำเสนอชิ้นงานของตนเอง
 ขั้นจบ : ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจและ Empower ซึ่งกันและกัน
เรื่องเล่าจากหนังสือเด็กน้อยโตเข้าหาแสง ตอน เล็กกับใหญ่
กระดาษวันจันทร์
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม


ชั้นจบ:คุณครูก็จะกล่าวขอบคุณทุกความคิดและความรู้สึกของนักเรียน และนักเรียนก็กล่าวขอบคุณซึ่งกันและกัน

วันอังคาร
ขั้นเตรียม

 ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ: ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรมตัวเลขกับชีวิต และขอบคุณทุกเรื่องเล่าจากนักเรียน

วันพุธ
ขั้นเตรียม 
-   นักเรียนและคุณครูนั่งรวมกันเป็นวงกลม
-  คุณครูขอให้นักเรียนนั่งทำสมาธิคนละ  2 นาที โดยดูลมหายใจของตนเอง

ขั้นกิจกรรมขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจและชื่นชมชิ้นงานของนักเรียนทุกคน

วันพฤหัสบดี
ขั้นเตรียม   ครูขอสัญญาณความพร้อมโดยกำหนดลมหายใจ 2 นาที 
ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ


วันศุกร์
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ: ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจและ Empower ซึ่งกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น