Week6

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
6
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
สัมผัส ถั่ว / ใบไม้ /หิน
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนกล่าวทักทาย
Brain gym 2 นาที
ขั้นกิจกรรม : ครูนำกล่องนำที่ใส่เมล็ดถั่ว /ใบไม้/หิน
- นักเรียนสัมผัสสิ่งของที่อยู่ในกล่อง
- นักเรียนคิดว่าสิ่งของอยู่ในกล่องคืออะไร
- ถ่ายทอดเรื่องราว
ขั้นจบ: ครูขอบคุณกันและกัน, ขอบคุณทุกจิตนาการ
ถั่ว / ใบไม้ /หิน
อังคาร
ใครครวญ ทบทวน เชื่อมโยง และเห็นคุณค่าของเวลา
นาฬิกากับชีวิต
ขั้นเตรียม:  กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งูใหญ่ กำแบ เคาะร่างกาย)
ขั้นกิจกรรม
- ครูนำนาฬิกามาให้นักเรียนดู และตั้งคำถามว่า นักเรียนเห็นอะไร นึกถึงอะไร รู้สึกอย่างไร และสิ่งที่เห็นมีความสำพันธ์กับชีวิตของตัวเราอย่างไร
- ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ตนเองรูสึกมีความสุข เช่น เวลาหนึ่งทุ่ม จะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกมีความสุข เพราะจะได้ทานข้าวเย็นและสนทนากันกับทุกคนในครอบครัว
- ครูแจกกระดาษรูปวงกลมให้นักเรียน และให้นักเรียนใคร่ครวญทบทวนถึงช่วงเวลาที่ตนเองรู้สึกมีความสุขมากที่สุด และให้นักเรียนวาดภาพนาฬิกาของตนเองโดยตกแต่งเป็นเรื่องราวที่สัมพันธ์กับความรู้สึกนั้น
- ครูให้นำเสนอช่วงเวลาที่มีความสุขตนเองให้ครูและเพื่อนๆฟัง
ขั้นจบ:
 - ครูขอบคุณทุกเรื่องราวจากนักเรียนทุกคน
กระดาษตัดเป็นรูปวงกลม สีไม้
เรื่องเล่าเกี่ยวกับช่วงเวลาแห่งความสุขจากคุณครู
พุธ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่า
ดนตรีดลใจ
ขั้นเตรียม: กำหนดลมหายใจ เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่บทเพลง
ขั้นกิจกรรม: ครูมีบทเพลงมาให้นักเรียนช่วยกันร้อง หลังจากที่ร้องเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไร ได้เรียนรู้อะไร  และนำมาปรับใช้กับตัวเองอย่างไร
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
กีต้าร์
เนื้อเพลง
พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:
-  กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม:
- ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป.4  ทุกคนโดยให้พี่ป.4  โดยการยืนตัวตรงและเริ่มทำโยคะ เริ่มจากท่ายืน (ท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าภูเขา  ท่าต้นไม้ ท่าเก้าอี้  )
- ท่านั่ง (ท่าผีเสื้อ  ท่าเต่า ท่าหงส์ ) ท่านอน
- ท่านอน(ท่าจระเข้  ท่างูใหญ่ ท่าคันธนู  ท่าตั๊กแตน  ท่าปลาดาว)
ในระหว่างนอนเป็นพี่ปลาดาว พี่ปลาดาวจะนอนเหยียดแขน เหยียดขาเป็นพี่ปลาดาวที่น่ารัก เป็นพี่ปลาดาวที่ยอดเยี่ยม พี่ปลาดาวป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกยาวๆสัก 2 3 ลมหายใจ( พี่ปลาดาวป.4 ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที)  ครูขอบคุณคนที่น่ารัก คนที่รู้เวลา ครูนับ1-3 ให้พี่ปลาดาวป.4 ลุกขึ้นนั่งเป็นพี่ป.4 ที่ยอดเยี่ยม เป็นพี่ป.4 ที่รู้เวลา เป็นพี่ป.4 ที่น่ารัก ครูนับ พี่ๆบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม นับ 2 เราเป็นคนที่รู้เวลา นับ 3 เราบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆก็รักพี่ๆและเราก็รักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆเช่นกัน
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower  ชื่นชมและให้กำลังใจ
บทเพลง
ศุกร์
-จินตนาการและเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆ
-ใคร่ครวญตนเอง
-มีสติและรับฟังผู้อื่น
เรื่องเล่าจากหนอนผีเสื้อ
ขั้นเตรียม : ครูขอสมาธินักเรียนคนละ 2-3 นาที
-  ครูนำกิจกรรม Brain gym ท่าแตะพื้น  ท่ากำแบ
ขั้นกิจกรรม :
-ครูเล่าเรื่องหนอนผีเสื้อที่ต้องผ่านวงจรชีวิตแบบธรรมชาติแต่มีคุณลุงหวังดีคนหนึ่งอยากช่วยให้หนอนไหมเจริญเติบโตเร็วจึงใช้กรรไกรตัดฝักหนอนผีเสื้อออกทำให้หนอนไหมตัวนั้นอ่อนแอหลังจากเล่าจบครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดถ้านักเรียนเป็นคุณลุงจะทำอย่างไร
- เหตุการณ์นี้เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างไร
-ครูให้นักเรียนเขียนแง่คิดที่ได้จากเรื่องนี้ผ่านการเขียนหรือวาดภาพ
-นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงานและร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
 ขั้นจบ : ครูกล่าวEmpower และขอบคุณทุกความตั้งใจ
- เรื่องเล่า
- กระดาษ


วันศุกร์
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ  ครูกล่าวEmpower และขอบคุณทุกความตั้งใจ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น