Week5

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
5
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
รูปเลขาคณิตหลายมิติ
ขั้นเตรียม :
- ครูและนักเรียนกล่าวทักทาย
- ครูนำทำ Brain gym 2 นาที ท่าขนมจีบตัวแอล ท่าสุนัขจิ้งจอกงูใหญ่
ขั้นกิจกรรม: ครูนำกระดาษรูปเลขคณิตมาให้นักเรียนดู ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- เห็นอะไร / ทำอะไรได้บ้าง/มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับอะไร
- นักเรียนหยิบกระดาษคนละ 1 แผ่นพร้อมระบายสีรูปเลขาคณิต
- นักเรียนแต่ละคนถ่ายทอดเรื่องราวชิ้นงานของตนเอง
ขั้นจบ:
ครูกล่าวขอบคุณกันและกันและชื่นชม/ Empower
กระดาษรูปเลขาคณิต
อังคาร
: ใครครวญ ทบทวน เชื่อมโยงผลกระทบอันเกิดจากความสัมพันธ์ของตนเองต่อธรรมชาติ และรู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากร
สายธารแห่งชีวิต
ขั้นเตรียม
 กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งูใหญ่ กำแบ เคาะร่างกาย)
ขั้นกิจกรรม
-ครูสมมุติเมล็ดมะขามว่าเป็นปลาที่อยู่ในลำน้ำมาศ และนักเรียนทุกคนเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆลำน้ำมาศ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะลงไปจับปลา โดยวิธีการจับปลาคือให้นักเรียนคนแรกบอกว่าตนเองต้องการปลากี่ตัว ครูก็จะหยิบเม็ดมะค่าจากออกจากถุงสีดำทึบ ให้นักเรียนตามจำนวนที่ต้องการ เวียนไปเรื่อยๆจนครบทุกคน จากนั้นครูจะนับจำนวนเม็ดมะค่าที่เหลือใน และจะเพิ่มให้อีกเท่าตัว (สมมุติว่าจำนวนเม็ดมะค่าแทนจำนวนปลา เมื่อผ่านไปหนึ่งรอบเสมือนการผ่านไปหนึ่งฤดูการ พ่อแม่ปลาที่เหลืออยู่ในลำน้ำมาศก็จะออกลูก ทำให้ในลำน้ำมาศมีปลาเพิ่มขึ้นตามจำนวนพ่อแม่พันธ์)
-ดำเนินกิจกรรมไปเรื่อยๆจนครบสองรอบ (หากเม็ดมะค่าหมดก่อน ครูจะหยุดกิจกรรมทันที และชวนนักเรียนคิดทบทวนในสิ่งที่เกิดขึ้น ว่าเกิดจากอะไร เพราะอะไร และจะแก้ปัญหาอย่างไร)
ขั้นสรุป:
 - ครูถามนักเรียนว่าได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้ และคิดว่าสัมพันธ์กับชีวิตเราอย่างไรบ้างเพราะอะไร
- ครูกล่าวขอบคุณซึ่งกันและกันและชื่นชมทุกความตั้งใจจากนักเรียนทุกคน
เมล็ดมะขาม
พุธ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
หัวใจกระดาษ
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
-  ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียนนั่งกำกับสติมือทั้งสองข้างจับมือเพื่อนที่อยู่ข้างๆ แล้วกำหนดลมหายใจเข้าออก 5 ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
-     ครูนำอุปกรณ์มาให้นักเรียนสังเกต เช่น กรรไกร และ กระดาษ พร้อมตั้งคำถาม นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง และ สามารถนำมาทำอะไรได้บ้าง?
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็นจากอุปกรณ์
- ครูแจกอุปกรณ์ กระดาษ และ กรรไกร ให้นักเรียนคนละ 1 ชุดอุปกรณ์ ขณะรับ-ส่งอุปกรณ์นักเรียนไหว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความนอบน้อม
- ครูพานักเรียนพับกระดาษที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมให้เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาดมุมเท่ากัน จากนั้นพับมุมแหลมทั้งสองด้านข้างหากันให้เป็นรูปทรงกรวยและใช้กรรไกรตัดเป็นรูปหัวใจ จากนั้นนำกระดาษที่ตัดแล้วคลี่ออกมา
- ครูตั้งคำถาม นักเรียนตัดกระดาษได้เป็นรูปลักษณะอะไรบ้าง?
- ครูและนักเรียนร่วมกันนำเสนอผลงานของตัวเองและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ร่วมกัน
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
กระดาษ

พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:
-  กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม:
- ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป.4  ทุกคนโดยให้พี่ป.4  โดยการยืนตัวตรงและเริ่มทำโยคะ เริ่มจากท่ายืน (ท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าภูเขา  ท่าต้นไม้ ท่าเก้าอี้  )
- ท่านั่ง (ท่าผีเสื้อ  ท่าเต่า ท่าหงส์ ) ท่านอน
- ท่านอน(ท่าจระเข้  ท่างูใหญ่ ท่าคันธนู  ท่าตั๊กแตน  ท่าปลาดาว)
ในระหว่างนอนเป็นพี่ปลาดาว พี่ปลาดาวจะนอนเหยียดแขน เหยียดขาเป็นพี่ปลาดาวที่น่ารัก เป็นพี่ปลาดาวที่ยอดเยี่ยม พี่ปลาดาวป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกยาวๆสัก 2 3 ลมหายใจ( พี่ปลาดาวป.4 ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที)  ครูขอบคุณคนที่น่ารัก คนที่รู้เวลา ครูนับ1-3 ให้พี่ปลาดาวป.4 ลุกขึ้นนั่งเป็นพี่ป.4 ที่ยอดเยี่ยม เป็นพี่ป.4 ที่รู้เวลา เป็นพี่ป.4 ที่น่ารัก ครูนับ พี่ๆบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม นับ 2 เราเป็นคนที่รู้เวลา นับ 3 เราบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆก็รักพี่ๆและเราก็รักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆเช่นกัน
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower  ชื่นชมและให้กำลังใจ
บทเพลง
ศุกร์
-จินตนาการและเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆ
-ใคร่ครวญตนเอง
-มีสติและรับฟังผู้อื่น
ของเล่นชิ้นแรก
ขั้นเตรียม : กำกับสติ แตะส่วนต่างๆของร่างกาย
ขั้นกิจกรรม :
-ครูนำสิ่งของ ของเล่นหรืออื่นๆของคุณครูพร้องเล่าความประทับใจและความทรงจำดีๆให้นักเรียนร่วมรับฟัง
-นักเรียนแต่ละคนใคร่ครวญตนเองและนึกถึงของเล่นชิ้นแรกของตนเองพร้องแลกเปลี่ยนเล่าประสบการณ์และความทรงจำดีๆให้เพื่อนและครูร่วมรับฟัง
ขั้นจบ : ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจ
ของเล่นชิ้นแรก

วันจันทร์
ขั้นเตรียม

วันอังคาร
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรมขั้นจบ

วันพุธ
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรมขั้นจบ: ครูกล่าวขอบคุณและชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียนทุกคน

วันพฤหัสบดี กิจกรรมผู้ปกครองอนุบาล 2

วันศุกร์
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรมขั้นจบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น