Week7

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
7
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
น้ำ l ตัวเรา
ขั้นเตรียม :
ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ๆป.4 โดยการนั่งตัวตรง 2 -3  นาที แล้วให้พี่ป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นเวลา  2 -3  นาที จากนั้นให้พี่ๆค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆ
ขั้นกิจกรรม : ครูนำขวดน้ำมาให้นักเรียนดู ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร เชื่อมโยงกับเราอย่างไร”
- ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยเกี่ยวกับน้ำเชื่อมโยงกับชีวิต
- ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 ให้นักเรียนคนล่ะ 1 แผ่น ในระหว่างที่ส่งกระดาษพี่ๆแต่ละคนไหว้รับของจากเพื่อนด้วยความน้อบน้อม
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน/Empower
- แก้วน้ำ
- กระดาษ
อังคาร
ความเชื่อมโยงกันของสรรพสิ่งรอบตัว และฝึกจิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
ลวด แปลงร่างสร้างสัมพันธ์
ขั้นเตรียม:
 ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ๆป.4 โดยการนั่งตัวตรง 2 -3  นาที แล้วให้พี่ป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นเวลา  2 -3  นาที จากนั้นให้พี่ๆค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆ
ขั้นกิจกรรม:  
- ครูนำหลวดมาให้นักเรียนได้สังเกต ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียนเห็นอะไร
- เห็นลวดแล้วนึกถึงอะไร
- ดินลาดเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร
- ครูให้โจทย์พี่ๆป.4 ดัดแปลงร่างลวดตามจินตนาการ
 - หลังจากจบการสนทนาครูให้ส่งลวดให้พี่ๆป.4 พี่ที่ได้รับลวดแล้วจะรับไหว้เพื่อนด้วยความน้อมน้อมพี่ที่ได้รับลวดแล้วลงมือทำได้เลยคะ
- หลังจากที่พี่ๆทำเสร็จครูให้พี่ๆนำเสนอชิ้นงานของตัวเองพร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชิ้นงานของตนเอง
ขั้นจบ:
ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
- ครูชื่นชมทุกๆจินตนาการ
ลวด
กระดาษ
พุธ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
ต่อเติมภาพจากรูปสัตว์ต่างๆ
ขั้นเตรียม :
ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ๆป.4 โดยการนั่งตัวตรง 2 -3  นาที แล้วให้พี่ป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นเวลา  2 -3  นาที จากนั้นให้พี่ๆค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆ
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแจกกระดาษ และรูปสัตว์ต่างๆให้นักเรียนคนล่ะ 1 แผ่น
ครูให้พี่ๆช่วยวาดต่อเติมภาพ  หลังจากนั้นครูให้พี่ๆนำเสนอชิ้นงานของตัวเอง
ขั้นจบ :
ครูชื่นชมทุกๆจินตนาการ  ขอบคุณกันและกัน
- กระดาษ
- รูปสัตว์ต่างๆ
- ปากกา
พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:  กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม: ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป.4  ทุกคนโดยให้พี่ป.4  โดยการยืนตัวตรงและเริ่มทำโยคะ เริ่มจากท่ายืน (ท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าภูเขา  ท่าต้นไม้ ท่าเก้าอี้  )
- ท่านั่ง (ท่าผีเสื้อ  ท่าเต่า ท่าหงส์ ) ท่านอน
- ท่านอน(ท่าจระเข้  ท่างูใหญ่ ท่าคันธนู  ท่าตั๊กแตน  ท่าปลาดาว)
ในระหว่างนอนเป็นพี่ปลาดาว พี่ปลาดาวจะนอนเหยียดแขน เหยียดขาเป็นพี่ปลาดาวที่น่ารัก เป็นพี่ปลาดาวที่ยอดเยี่ยม พี่ปลาดาวป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกยาวๆสัก 2 3 ลมหายใจ( พี่ปลาดาวป.4 ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที)  ครูขอบคุณคนที่น่ารัก คนที่รู้เวลา ครูนับ1-3 ให้พี่ปลาดาวป.4 ลุกขึ้นนั่งเป็นพี่ป.4 ที่ยอดเยี่ยม เป็นพี่ป.4 ที่รู้เวลา เป็นพี่ป.4 ที่น่ารัก ครูนับ พี่ๆบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม นับ 2 เราเป็นคนที่รู้เวลา นับ 3 เราบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆก็รักพี่ๆและเราก็รักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆเช่นกัน
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
บทเพลง
ศุกร์
-มีสติจดจ่ออยู่กับตัวเอง
-คิดเชื่อมโยงตนเองกับผู้อื่น
-ใคร่ครวญตนเอง
เดินสำรวจรอบโรงเรียน
ขั้นเตรียม :
ครูขอข้อตกลงเกี่ยวกับการเดินสำรวจรอบโรงเรียน
ขั้นกิจกรรม :
-ครูให้โจทย์พี่ๆป.4 สำรวจและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน
- ครูและพี่ๆป.4 นั่งเป็นวงกลมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันและพูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
 ขั้นจบ : ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจ
-บริเวณโรงเรียน
วันพุธ
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ:ครูกล่าวชื่นชมทุกๆความตั้งใจของนักเรียนทุกคน  ครูและนักเรียนขอบคุณกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น