Week1

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
1
11-15 ..58
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
เรื่องเล่าปิดเทอม
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูเล่าเรื่องราวความประทับใจในช่วงปิดเทอมเกี่ยวกับการไปเที่ยวเขากระโดง และนำก้อนหินมาให้นักเรียนสังเกต
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นก้อนหินเป็นอย่างไร คิดว่าทำไมก้อนหินจึงมีลักษณะเช่นนี้ และในช่วงปิดเทอมผ่านมานักเรียนมีความประทับใจอะไรบ้าง?”
-   ครูแนะนำอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้ กระดาษและดินสอ ครูแจกอุปกรณ์ โดยนักเรียนจะหยิบกระดาษคนละ 1 แผ่น ดินสอคนละ 1 แท่ง วางไว้ด้านหน้าตนเอง และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม            
-   ครูให้นักเรียนเขียนหรือวาดภาพความประทับใจในช่วงปิดเทอม โดยกำหนดเวลาให้ 5 นาที                           
-   นักเรียนแสดงชิ้นงานของตนเองให้คุณครูและเพื่อนชื่นชมพร้อมเล่าความประทับใจสั้นๆ จากชิ้นงานของตนเอง
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-     เพลงบรรเลง
-     ก้อนหินภูเขาไฟกระโดง
-     กระดาษ
-     ดินสอสี
อังคาร
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง เชื่อมโยงเห็นและเชื่อมโยงเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ การลอยและจมของสิ่งต่างรอบตัวเรา
- เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

อักษรภาษาอังกฤษแปลงกาย
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym  (แยกประสาทสัมผัสมือทั้งสองข้าง วงกลมและขึ้นลง)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำบัตรคำที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษให้นักเรียนดูและสังเกต
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไรบ้าง/รู้สึกอย่างไรบ้าง?
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด จากตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-z) นักเรียนจะคิดและเชื่อมโยงถึงอะไรได้บ้าง?
-  ครูแจกกระดาษตัวอักษรภาษาอังกฤษคนละ 1 แผ่น และดินสอสีคนละ 1 แท่ง ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน
- นักเรียนลงมือแต่งเติมตัวอักษรภาษาอังกฤษ          
-  ครูและนักเรียนร่วมกันถ่ายทอดผลงานของตัวเองและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ร่วมกัน (5 นาที)
- นักเรียนส่งตะกร้าเก็บชิ้นงานของเพื่อน ขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม           
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมชิ้นงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน

-  บัตรอักษรภาษาอังกฤษ
-  ดินสอสี

พุธ
- กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- มีจินตนาการทีสร้างสรรค์ลวดลายของลูกปัดขณะร้อย
มีสติ,อยู่กับตัวเอง

ร้อยลูกปัด
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียนแตะสัมผัสร่างกาย 10 จุด
ขั้นกิจกรรม:
ครูให้นักเรียนสังเกตลูกปัดสีต่างๆ พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าลูกปัดสามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง และทำอะไรไม่ได้บ้าง กระดาษ?”
- ครูแนะนำอุปกรณ์เพิ่มเติม (เส้นเอ็น) พร้อมอธิบายกิจกรรม นักเรียนร้อยลูกปัดสีต่าง ครูถุงอุปกรณ์คนละ 1 .ใบ ขณะรับ-ส่ง เราไว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความนอบน้อมจนครบวงกลม
- นักเรียนลงมือร้อยลงปัด
- นักเรียนแสดงผลงานให้เพื่อนๆ ชื่นชม และเก็บอุปกรณ์
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เส้นเอ็น
ลูกปัด

พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:
-  กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม:
- ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป.4  ทุกคนโดยให้พี่ป.4  โดยการยืนตัวตรงและเริ่มทำโยคะ เริ่มจากท่ายืน (ท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าภูเขา  ท่าต้นไม้ 
 ท่าเก้าอี้  )
- ท่านั่ง (ท่าผีเสื้อ  ท่าเต่า ท่าหงส์ ) ท่านอน
- ท่านอน(ท่าจระเข้  ท่างูใหญ่ ท่าคันธนู  ท่าตั๊กแตน  ท่าปลาดาว)
ในระหว่างนอนเป็นพี่ปลาดาว พี่ปลาดาวจะนอนเหยียดแขน เหยียดขาเป็นพี่ปลาดาวที่น่ารัก เป็นพี่ปลาดาวที่ยอดเยี่ยม พี่ปลาดาวป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกยาวๆสัก 2 3 ลมหายใจ( พี่ปลาดาวป.4 ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที)  ครูขอบคุณคนที่น่ารัก คนที่รู้เวลา ครูนับ1-3 ให้พี่ปลาดาวป.4 ลุกขึ้นนั่งเป็นพี่ป.4 ที่ยอดเยี่ยม เป็นพี่ป.4 ที่รู้เวลา เป็นพี่ป.4 ที่น่ารัก ครูนับ พี่ๆบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม นับ 2 เราเป็นคนที่รู้เวลา นับ 3 เราบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆก็รักพี่ๆและเราก็รักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆเช่นกัน
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
ชื่นชมและให้กำลังใจ
บทเพลง
ศุกร์
-กลับมารู้ตัว
-ใคร่ครวญต่อสิ่งที่ทำ
 ขอโทษ&ขอบคุณ
ขั้นเตรียม : หลับตาสมาธิ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม :
- ครุเล่าเรื่องการขอโทษของครูกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น 1 เรื่อง
-ครูแจกกระดาษรูปหัวใจ 2 สี สีชมพู(ขอบคุณ) สีเขียวอ่อน(ขอโทษ)ในระหว่างที่รับ-ส่งกระดาษพี่ๆรับไหว้เพื่อนด้วยความ
น้อบน้อม
-นักเรียนเขียนขอโทษและขอบคุณในเรื่องราวต่างๆของตัวเอง
-นักเรียนแต่ละคนนำไปติดที่กระดาษบอร์ดกลางวง
ขั้นจบ :
Empower ขอบคุณทุกคำขอโทษและขอบคุณซึ่งกันและกัน
- ดินสอ
-กระดาษรูปหัวใจ
วันจันทร์
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรมขั้นจบ : ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ


วันอังคาร กิจกรรมถ่ายรูปติดบอร์ดหน้าห้อง

วันพุธ
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบวันพฤหัสบดี
ขั้นเตรียม: เตรียมร่างกายดดยการกำหนดลมหายใจเข้า-ออก 
ขั้นกิจกรรมขั้นจบ
วันศุกร์
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ:ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น